Dydd Iau Mawrth 1af a dydd Gwener Mawrth yr 2il 2018 - Ysgol ar Gau

Oherwydd yr addewid am eira trwm a rhew tros y dyddiau nesaf gwnaethpwyd y penderfyniad anodd o gau'r ysgol am y ddeuddydd nesaf am resymau Iechyd a Diogelwch . NI FYDD Ysgol Carreg Hirfaen felly ar agor yfory (01/03/18) na dydd Gwener (02/03/18).
Gobeithiwn ail-agor yr ysgol dydd Llun nesaf Mawrth y 5ed ac aildrefnir yr Eisteddfod Ysgol ar gyfer dyddiad arall yn y dyfodol agos. 
Ymddiheurwn yn fawr am yr anghyfleustra.
Byddwn yn parhau i'ch diweddaru yn ystod y dyddiau nesaf. 

 

 

Am ddiweddariad o sefyllfa Ysgol Carreg Hirfaen  ewch i'r ddolen ganlynol:

School Disruption Information