Dydd Mercher Rhagfyr 13eg 2017 - Ysgol ar Agor

Bydd yr Ysgol AR AGOR yfory - dydd Mercher, Rhagfyr 13eg. Er bod y lon i'r ysgol yn glir erbyn hyn mae eira yn parhau i fod ar y safle. Byddwch yn ofalus felly wrth hebrwn eich plant i'r ysgol yn y bore.

School will be OPEN tomorrow - Wednesday, 13th December. The access road is now clear but there still remains a lot of snow on the school site. Please therefore be careful when bringing your children to school.

 

 

Am ddiweddariad o sefyllfa Ysgol Carreg Hirfaen  ewch i'r ddolen ganlynol:

School Disruption Information