Caneuon Eisteddfod 

2018

Eisteddfod Songs

 

I glywed y gerddoriaeth cliciwch ar deitl y gan ar gyfer blwyddyn ysgol eich plentyn:  

Meithrin / Nursery - Adar Bach

Derbyn / Reception - Bwgan Brain

Blwyddyn 1 / Year 1 - Morus y Gwynt

Blwyddyn 2 / Year 2 - Picnic

Blwyddyn 3 / Year 3 - Milgi Milgi

Blwyddyn 4 / Year 4 - Bonheddwr Mawr o'r Bala

Blwyddyn 5 / Year 5 - Migldi Magldi

Blwyddyn 6 / Year 6 - Moliannwn