Pwrpas y calendar ysgol yw rhannu gwybodaeth gyfoes am ddyddiadau pwysig ym mywyd a gwaith yr ysgol.