Llongyfarchiadau mawr i Cassie Gregson a Joshua Morris ar eu llwyddiant diweddar ym Mhencampwriaeth Trawsgwlad Sir Gaerfyrddin.

Mewn rasus oedd yn cynnwys tua 150 o redwyr gorffennodd Cassie yn ail rhagorol o drwch blewyn a Josh yntau yn gorffen yn 10fed yn ei ras traws gwald gyntaf erioed. Da iawn i'r ddau ohonoch.

Traws Gwlad Cassi Josh