Profodd Ffair Nadolig Carreg Hirfaen i fod yn llwyddiant mawr gyda 34 o stondinau lleol yn ymgynnull yn Neuadd yr Ysgol i gymdeithasu a gwerthu eu nwyddau. 

Cefnogwyd y noson yn dda gan y gymuned a rhieni'r ysgol. Cfodd y plant a'r oedolion gyfle i ganu carolau Nadoligaidd o gwmpas y Goeden hardd a derbyniodd yr holl blant anrheg bach oddi wrth Sion Corn.

Codwyd £992 yn ystod y noson a charai pawb sydd yn gysylltiedig a'r ysgol ddiolch o galon i aelodau'r PTA am eu gwaith di-flino yn paratoi a sicrhau llwyddiant y noson.

IMG 0324

IMG 0329