IMG 0289

Llongyfarchiadau i mawr i Gor yr Ysgol ar eu perfformiadau ar Faes y Ffair Aeaf yn llanelwedd yn ddiweddar. 

Yn dilyn gwahoddiad yn gynt yn y flwyddyn oddiwrth Bwyllgor y RWAS, ar ddiwrnod oer a gaeafol ym mis Tachwedd, mentrodd 44 o ddisgyblion Carreg Hirfaen i Lanelwedd a chanu i gynulleidfa luosog ar dri gwahanol achlysur.

Rhwng y perfformiadau cafwyd cyfle hefyd i ymweld a'r nifer o stondinau a oedd yn bresennol a chael sgwrs efo hwn a'r llall.

Hoffai'r ysgol ddiolch i gwmniau lleol Agri Advisor, Dunbia ac Arwel's Agri Services am eu croeso yn ystod y dydd.