Ar ddydd Llun, Tachwedd 27ain bydd Cor Ysgol Carreg Hirfaen yn perfformio ar faes Ffair Aeaf y RWAS yn Llanelwedd.  

Bydd y Cor yn perfformio dair gwaith yn ystod y dydd:

10.30am ~ 11.00am                Canolfan Groeso

12.30pm ~ 1.00pm                  Pafiliwn Sir Gaerfyrddin

  2.00pm ~ 2.30pm                  Canolfan Groeso 

I ddarganfod lleoliad y Ganolfan Groeso a Pafiliwn Sir Gaerfyrddin cliciwch ar y ddolen isod:

Map RWAS