Ein Diwrnod Ysgol 

Cyfnod Sylfaen 8.50am - 12:00 1.15pm - 3.20 pm
CA 2 8.50am - 12.15pm    1.15pm - 3.20 pm 

 

GWAITH CARTREF

Gosodir Gwaith Cartref Llythrennedd a Rhifedd ddwy waith yr wythnos.

Dydd Mawrth - Mathemateg

Homework1

Dydd Gwener - Iaith a Sillafu

Books (1)

Darllen - Pob dydd

Bydd pob disgybl yn cymryd rhan mewn gweithgareddau darllen yn ystod yr wythnos ac anogwn hwy i ddarllen yn rheolaidd gydag oedolyn adref. Carwn i rieni nodi sylwadau yng Nghofnod Darllen ei plentyn wedi iddynt ddarllen gyda hwy.

Homework

 

Ffrwyth

Gall eich plentyn brynu ffrwyth am 20 ceiniog yn ddyddiol o siop ffrwythau'r ysgol. Gall eich plentyn ddod a ffrwyth gydag ef/hi i'r ysgol pe dymunwch.

Fruit

  

Chwaraeon

Bydd plant Blwyddyn 5 a 6 (Miss C Wilkins)) yn cael eu gwersi Chwaraeon ar bnawn dydd Llun a pnawn dydd Iau. Bydd angen dillad addas ar gyfer chwaraeon ar eich plentyn, sef siorts, crys-t ac esgidiau rhedeg neu wisg nofio addas. 

Dydd Llun - Chwaraeon
Dyss Iau - Cit Chwaraeon / Nofio

Pe

  

Gwisg Ysgol 

A wnewch chi sicrhau bod enw eich plentyn wedi ei labeli yn glir ar ei wisg/gwisg ysgol os gwelwch fod yn dda. 

Uniform

Oes oes gennych unrhyw gwestiwn neu ymholiad am unrhyw agwedd o waith ysgol neu les eich plentyn yna cysylltwch gyda ni.

 

Diolch

Miss Carys Wilkins

******

Tymor y Gwanwyn 

Ein thema yw 'The Mad Scientist.'

Byddwn yn dysgu am:

-hanes meddygaeth a drachtiau sydd wedi'i ddarganfod

-edrych ar waith arlunwyr sy'n defnyddio clai yn ei gwaith

- 'drachtiau dwl', creu cymysgeddau gwahanol

-pobl enwog yn hanes meddygaeth

- gwaith trydan

 

Ein thema am yr hanner tymor nesaf yw 'Blitz'.

 

Unknown 1

Bydd y plant yn cael cyfle i ymchwilio a dysgu am yr Ail Ryfel Byd. Fe fyddwn yn astudio:

*Llinell amser yr Ail Rhyfel Byd

*Pobl Dylanwadol y Cyfnod

*Blitz Abertawe

*Efaciwis, dogni bwyd, rôl menywod, blackout ayyb

*Arteffactau o'r cyfnod

Byddwn yn ymweld ag amgueddfa 1940au yn Abertawe ar ddiwedd mis Hydref. 

 

Cyngerdd Peripatetic Sir Gar

Ar Ddydd Iau 14eg o Fedi cafodd disgyblion blwyddyn 5 a 6 gwahoddiad i weld cyngerdd cerddorol gan gwmni Peripatetic Sir Gar. Roedd y plant wrth eu bodd yn gwrando ar amrywiaeth o ganeuon o dan y thema 'Animeiddio'. 

IMG 1849IMG 1850 1 IMG 1853IMG 1854

 

Siaradawr Gwadd - Dai Hopkins Jones 

Buodd plant blwyddyn 5 a 6 yn ffodus iawn i glywed am brofiadau Dai (fel efaciwi) yn ystod y rhyfel. Roedd pawb wedi mwynhau ac yn ddiolchgar i Dai am y cyfle i ofyn cwestiynau. 

IMG 1333

IMG 1331

 

Taith Addysgiadol - Amgueddfa Rhyfel 1940au, Bae Abertawe


Fel rhan o waith thema ar y Blitz fuom ni yn ymweld ag Amgueddfa Rhyfel 1940au ym Mae Abertawe. Cafodd y plant diwrnod hyfryd yn cerdded strydau'r 1940au, eistedd mewn lloches, gwisgo i fyny a chwblau cwis i orffen.

Dyma luniau'r plant yn mwynhau;

IMG 1339 IMG 1340 IMG 1344 IMG 1345  IMG 1352 IMG 1357 IMG 1358 IMG 1361 IMG 1363 IMG 1367 IMG 1368 IMG 1378

IMG 1463 IMG 1461

IMG 1432 IMG 1416

IMG 1427IMG 1374IMG 1373IMG 1371

Gwersi Gwyddoniaeth

Dyma disgyblion blwyddyn 5 a 6 yn gwneud arbrofion gwyddonol ffrithiant:

IMG 0039IMG 0037 IMG 0035IMG 0033

Ymweliad PC Alun 

Cafodd ddisgyblion blwyddyn 5 a 6 gwersi gan PC Alun bore 'ma (14.12.17). Fuodd disgyblion blwyddyn 5 yn dysgu am ymddygiad gwrthgymdeithasol tra bod blwyddyn 6 yn dysgu am gyffuriau.  

IMG 0064IMG 0061

IMG 0060IMG 0057