Ein Diwrnod Ysgol

Cyfnod Sylfaen 8.50am - 12:00 1.15pm - 3.20 pm
CA 2 8.50am - 12.15pm    1.15pm - 3.20 pm 

 


Darllen 

Bydd pob disgybl yn cymryd rhan mewn gweithgareddau darllen yn ystod yr wythnos ac anogwn hwy i ddarllen yn rheolaidd gydag oedolyn adref. Carwn i rieni nodi sylwadau yng Nghofnod Darllen ei plentyn wedi iddynt ddarllen gyda hwy.

Homework

 

Ffrwyth

Gall eich plentyn brynu ffrwyth am 20 ceiniog yn ddyddiol o siop ffrwythau'r ysgol. Gall eich plentyn ddod a ffrwyth gydag ef/hi i'r ysgol pe dymunwch.

Fruit

  

Chwaraeon

Bydd plant Blwyddyn 1 (Mrs Evans) yn cael eu gwersi Chwaraeon ar bnawn dydd Mercher. Bydd angen dillad addas ar gyfer chwaraeon ar eich plentyn, sef siorts, crys-t ac esgidiau rhedeg. 

Pe

  

Gwisg Ysgol 

A wnewch chi sicrhau bod enw eich plentyn wedi ei labeli yn glir ar ei wisg/gwisg ysgol os gwelwch fod yn dda. 

Uniform

Oes oes gennych unrhyw gwestiwn neu ymholiad am unrhyw agwedd o waith ysgol neu les eich plentyn yna cysylltwch gyda ni.

 

Diolch

Mrs Nia Evans

******

Ein thema ar gyfer y tymor yma (Tymor y Gwanwyn) yw 'Dewch i Ddarganfod'.

 

Yn ystod y thema byddwn yn edrych ar -

Archwilio'r ardal leol:

Nodweddion dynol a ffisegol

Grwpiau a chlybiau yn y gymuned

Pobl sy'n gweithio yn yr ardal leol

Ffigurau lleol sy'n bwsig yn y gymuned

Adeiladau yn y gymuned leol 

Archwilio'r byd:

Gwledydd/diwylliannau o gwmpas y byd

Dillad/bwyd/tywydd/cerddoriaeth/dawns

Gwyliau a theithiau

Crefyddau eraill

Cymharu a chyferbynnu â Chymru

Bwyd o gwmpas y byd

Masnach deg

 

Ein thema y tymor yma (Tymor yr Hydref) yw 'Byw ac Iach'.

 

Byddwn yn son am -

Ni'n hunain,

Y Corff,

Esgyrn,

Cyhyrau ac organau,

Y Synhwyrau,

Tyfiant Dynol,

Cylch bywyd,

Cadw'n heini,

Ymarfer Corff,

Deiet Cytbwys,

Bwyta'n iach,

Bwyd adeg noson tân gwyllt,

Newid mewn deunyddiau,

Llinellau amser,

Nadolig yn y gorffennol

 

Dyma rai o'r gweithgareddau rydym yn mwynhau yn y dosbarth ac yn yr ardal allanol.

P1010649

 

P1010703P1010510

P1010556

 

P1010602 

P1010480

P1010482 

 

Eli2c Lynwen2c Amelia

 

Elin

Mia A Elliott2

Oliver A Cai

Ymwelwyr Pwysig

Daeth Gill i siarad gyda ni am lendid personol gan gynnwys y pwysigrwydd o olchi ein dwylo'n gywir.

P1010669P1010673

Daeth PC Eleri i siarad gyda ni am bwysigrwydd cadw'n ddiogel ar Noson Calan Gaeaf a NosonTan Gwyllt.

P1010652

Daeth Sali Mali i'n gweld ni i ddathlu 'Diwrnod Shwmae, Sumae'.

P1010618

  

IMG 0703

Sbri diri 

IMG 0679

Gweithdy Dawns

IMG 1873

IMG 1865